2011. június 26., vasárnap

A Bréda kastély-rom 2.

A kastély épület belső része is romos állapotban volt, olyannyira, hogy felújítására gondolva úgy éreztem magam, mint a tenger partján álló utazó, ki nem bír csónakkal, az úszásra pedig kevés az elszántsága.A kastély belső teréből is elvittek minden mozdíthatót, mit sem törődve azzal, hogy az ajtók és ablakok másra sem használhatók idegen kézben, csak tüzelésre.A kastély eredeti födém szerkezete fagerendákból állt és erős volt a félelmünk attól, hogy esetleg könnyező házigombától fertőzött. Ez ugyanis szinte kiirthatatlan és fonalaival a falakat is átszövi.


A belső térben az ajtók valaha tengelyben lettek elhelyezve, mint az már a feltárásoknál is kiderült, néhányat befalaztak és áthelyeztek, megbontva ezzel a belső struktúrát. A nyílászárók fölött nem mindig használtak áthidalót, sok esetben boltövet alkalmaztak.


Az ablakrácsok eredetiek, megoldásuk megegyezik a vicenzai Villa Capra rácsozatával.


Mindenhol hiányzott az ajtó éa az ablak...


...sőt a tető is.


Első feladatunknak az elvadult park megtisztítását tekintettük, ahonnan összesen 38 pótkocsi tuskót szedettünk ki, melyet Lőkösháza lakosai használtak téli tüzelőnek. És volt mit tennünk.
A park a tisztítás után kinyílt és gyönyörűen látható a nyughatatlan, hullámzó tér.

A terület maga is természetvédelmi oltalom alatt áll és ezt tiszteletben tartjuk, nem úgy, mint korábban a fatolvajok. Talán a legvakmerőbb az a társaság volt, akiket tetten értek a gépesített falopáskor, miközben egy több, mint száz éves vadnarancsot döntöttek ki úgy, hogy még a megrendelő asztalos is jelen volt. Persze az eljárás lezárult, következmény semmi...

Innen folytatom...

2011. június 20., hétfő

A Bréda kastély-rom 1.

Előzmények

A kastély olyannyira romos állapotban volt, hogy felújításáért senki sem adott volna egy fapénzt sem. De a valóság is már csak olyan, mint egy vég posztó, kigöngyölve látszik meg igazi színe és mintája.És ez bizony semmi bíztatót sem mutatott.

Főleg, amikor otthonról nagy elszántsággal indultam újra és újra a kastélyhoz, melyet megszépített a felújításába vetett buzgó hit és a helyszínen ez fogadott.
Majd, amikor az épületbe léptem...

Innen folytatom...

2011. június 15., szerda

A Bréda kastély-rom

A kastély XXI. század elejére kastély-rommá vált, amelynek helyreállításáról gyakorlatilag mindenki lemondott. A felújítás becsült költsége is több százmillió forintra volt tehető. Ezen túlmenően a felújítást megelőző kutatásokra volt szükség, melyek megállapításaiból részleteket közlök, íme:


"Dióhéjban összefoglalva az épület történetét a legfontosabb, hogy az 1810-es évek környékén épített első kastélyépületet többször átalakították, bővítették.

A 19. sz-i építéstörténetet tekintve az első két periódus jellemzője, hogy a kastélyépület alaprajzi szerkesztésében, térszervezésében, valamint tömegképzésében az itáliai villaépítészet emlékeire támaszkodnak.
A 20. sz-ban további két jelentősebb építési szakaszt lehetett megkülönböztetni eddig. Az első a II. Vh. előtti időszakra tehető, amelyben a funkcionális bővítés szándéka érvényesült pusztán és a korábbi építészeti törekvésekkel szakítva csupán a külső részletformákra korlátozta az előzményekhez való kötődést, illeszkedést.
A második szakasz pedig végleg szakít mindennel ami korábbiakat illeti. Funkcionálisan bővítette az épületet. Ekkor már sem épületszerkezeti sem pedig részletformáit tekintve nem vette figyelembe a meglévő állapotokat...


A helyszínen tapasztalható épületszerkezeti állapotokat előzetesen összefoglalva, azt kell megállapítanunk, hogy azok közvetlenül a megsemmisülés előtti helyzetben vannak. A kastély több mint egy évtizedes elhagyatottsága, a karbantartás hiánya és a környékbeliek szisztematikus bontó tevékenysége mára szinte megpecsételte a műemlék sorsát és az lassanként az összeomlás határára sodródott."
A kastély-rom volt parkját csak a helyiek használták főleg átmenő forgalom számára.
A kastély lemezborítású teteje alól kiszedték a faanyagot.
A nyílászárókat és lépcsőket kibontották. A lépcsők tordasi mészkőből készültek, még csak nem is gránitból, vagy márványból.
A kupolatrér korlátját lebontották, a galéria faburkolatát kiszedték.
A belső nyílászárókat kibontották.


A pince egy jellemző részlete, a tető nélküli épületben a csapadék átáztatta a pincefalakat is.
Innen folytatom...